Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Projekt dotyczy budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych położonych w gminach Lipnica oraz Parchowo.

Wybudowane zostały dwie elektrownie fotowoltaiczne: jedna o mocy 2 MW w miejscowości Borzyszkowy, gmina Lipnica, druga o mocy 5 kW w miejscowości Chośnica, w gminie Parchowo.

Bezpośrednim celem projektu było: „Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnego źródła, jakim są promienie słoneczne w generacji rozproszonej.”

 

Cele szczegółowe:

 1. Realizacja przedsięwzięć w zakresie powstania instalacji produkujących energię elektryczną z OZE w systemie PV na terenie gmin Lipnica oraz Parchowo

 2. Poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego regionu

 3. Wpłynięcie na poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji CO2 z produkcji energii elektrycznej

 4. Propagowanie instalacji PV wśród mieszkańców, jako wytwórni czystej energii elektrycznej z OZE

 5. Wykorzystanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań optymalizujących produkcję EE z paneli PV

 

Efekt osiągnięcia celów ogólnych i szczegółowych:

 • Uruchomienie dwóch instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną wykorzystującą istniejący potencjał energii odnawialnej (jedna o mocy 2 MW, druga o mocy 5 kW)

 • Dostarczenie mieszkańcom gminy Lipnica czystej energii elektrycznej w ilości 2 111 MWh rocznie

 • Udział gminy Lipnica w osiągnięciu założeń pakietu energetycznego- klimatycznego, w zakresie ilości produkowanej energii elektrycznej pochodzącej z OZE

 • Dostarczenie czystej energii elektrycznej do siedziby przedsiębiorstwa, znajdującego się na terenie gminy Parchowo

 • Zmniejszenie emisji CO2 (jako głównej składowej gazów cieplatrnianych) w skali kraju o 1706 ton CO2,

 • Podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie instalacji PV, jako najczystszego i najmniej inwazyjnego źródła energii elektrycznej

 • Uruchomienie instalacji PV opartej na rozwiązaniach innowacyjnych, maksymalizujących efektywność przedsięwzięcia

 • Zwiększenie aktywizacji gospodarczej regionu

 

W sektorze środowiskowym jej realizacja powoli osiągnąć wskaźnik rezultatu w postaci szacowanego spadku emisji gazów cieplarnianych. Inwestycja przyczyni się także do zwiększenia wykorzystania energii produkowanej w generacji rozproszonej, ponieważ odnosi się ona do wytwarzana energii przez niewielki prywatny podmiot, który wyprodukowany przez siebie prąd będzie odsprzedawał do sieci publicznej. Projekt będzie wpisywał się w zamierzenie zwiększenia mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii na Pomorzu, co przyczyni się do poprawienia bezpieczeństwa energetycznego regionu, gdyż będzie stanowiło zarówno źródło zwiększające dodatkową zdolność wytwarzania energii, a także będzie stanowiło formę dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii. Należy także nadmienić o korzyści ekonomicznej, jaka będzie odnoszona przez Wnioskodawcę wzmacniając przy tym jego pozycję rynkową. Warto zauważyć, że realizacja projektu przyniesie także korzyść społeczną w postaci zwiększenia świadomości innych mieszkańców/ przedsiębiorców.

 

Ogólna wartość projektu wyniesie 8 632 000, 00 PLN, gdzie 5 654 410, 00 PLN to wkład Funduszy Europejskich.